دبیرخانه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان

۱۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۳ کد : ۵۰۸۰۴ آرشیو اخبار استان خوزستان
تعداد بازدید:۱۸۷
گزارش فعالیتهای انجام شده در مهرماه ۹۸
دبیرخانه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان

- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روند بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ویژه کارشناسان شرکت کننده در بازدیدها در تاریخ چهارشنبه 98/07/17

- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روند بازدیدهای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ویژه نمایندگاه زیرنظام های آموزش عالی استان  در تاریخ سه شنبه 98/07/23

- برگزاری جلسات هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان و بررسی فرآیندهای دهمین دوره بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان در سال 99-98 تاریخ چهارشنبه 98/07/24

- برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تکمیل مستندات ویژه کارشناسان مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور استان در تاریخ دوشنبه 98/07/29

- برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تکمیل مستندات ویژه کارشناسان مراکز دانشگاه علمی کاربردی در تاریخ دوشنبه 98/07/29

- برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل کاربرگ ها و تکمیل مستندات ویژه کارشناسان مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ، آموزشکده های سما و موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی استان خوزستان در تاریخ سه شنبه 98/07/30

 

کلید واژه ها: گزارش فعالیتهای مهرماه هیات نظارت استان خوزستان