برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی

۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۶ کد : ۵۰۵۹۴ آرشیو اخبار استان قم استان کرمان
تعداد بازدید:۵۹
دانشگاه های پردیس فارابی تهران و جیرفت در تاریخ های ۹۸/۷/۳ و ۹۸/۷/۱۷ برگزار شد.
برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" با حضور گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، برای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه های پردیس فارابی تهران و جیرفت  در تاریخ های 98/7/3 و  98/7/17 برگزار شد.
شرکت کنندگان در این کارگاه، با فرآیند برنامه ریزی بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی، کسب مهارت در انجام ارزیابی درونی، نحوه تدوین معیار های مطلوب ارزیابی، نحوه شناسایی وضعیت موجود گروه بر اساس معیارهای تدوین شده و همچنین تدوین اهداف و سیاست‌های اجرایی بهبود کیفیت و در نهایت تدوین برنامه‌های عملیاتی بهبود کیفیت گروه آشنا شدند.
مرکز ناتک در راستای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی در برنامه ریزی بهبود کیفیت مؤسسات آموزش عالی، اقدام به برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی می‌نماید.

شایان ذکر است شیوه نامه اجرایی «درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی» در بخش انتشارات سایت مرکز ناتک برای علاقمندان قابل دسترسی است.

 

کلید واژه ها: برگزاری کارگاه‌ کارگاه آموزشی پردیس فارابی جیرفت درآمدی بر ارزیابی