برگزاری نهمین جلسه کارگرو‌ه‌های تخصصی دانشگاه های پیام نور و فرهنگیان

۲۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۶ کد : ۵۰۴۷۴ آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۱۲۳
نهمین جلسه کارگروه‌های تخصصی دانشگاه های پیام نور و فرهنگیان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

در این جلسه که در روز 21 مهر ماه ، با حضور خانم‌ها دکتر لطفی و دکتر کریمی و آقایان: دکتر صفری، دکتر ورهرام، دکتر کچوئیان، دکتر شاه حسینی، دکتر ضماهنی، دکتر دارابی، دکتر اشکپور و دکتر عباسی در طبقه پنجم وزارت عتف  برگزار شد.

در ادامه این جلسه ،تقدیر و تشکر از همکاری اعضاء کارگروه تخصصی در سال گذشته، ارائه برنامه عملکرد دبیران کارگروه های تخصصی، ارائه پیش نویس برنامه فعالیت‌های مرکز و معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و هیات استانی تهران در سال 1398، انتخاب زمان و مکان برگزاری سومین کارگاه آموزشی ارزیابی کیفیت و برنامه بازدیدهای موردی از مراکز آموزش عالی استان تهران ، توسط اعضای کارگروه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلید واژه ها: نهمین جلسه کارگرو‌ه‌های تخصصی دانشگاه های پیام نور دانشگاه فرهنگیان


( ۱ )