بازدیدهای شهریورماه مدیران و کارشناسان

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۸ کد : ۴۹۸۳۸ آرشیو اخبار استان تهران
تعداد بازدید:۲۹۴
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

به گزارش مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در شهریورماه سال 98 مدیران و کارشناسان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مرکز ناتک با حضور در استانهای مختلف ضمن بازدید از 17 مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی و مرکز علمی کاربردی در جریان روند فعالیت‌ها  و مسائل این مراکز قرار گرفتند.

فهرست مراکز آموزشی که مورد بازدید قرار گرفته‌اند به شرح ذیل می‌باشد:

گروه بازدید کننده

استان

محل بازدید

تاریخ بازدید

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

کردستان

 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی توسعه دانش
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ماد
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ایرانمهر قروه
 • مرکز علمی کاربردی قروه
 • مرکز علمی کاربردی جهاد سنندج

1398/6/4

تا

1398/6/6

کرمانشاه

 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شهید رضایی
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی زاگرس
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کبیر غرب

1398/6/7

تا

1398/6/9

آذربایجان غربی

 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی صبا
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آیین کمال
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علم و فن
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی معراج
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آذرآبادگان
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ارومی
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آفاق
 • مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی میعاد

11/6/1398

تا

1398/6/15

مرکزی

 • مرکز علمی کاربردی آلومینیوم اراک

1398/6/16

 

کلید واژه ها: بازدیدهای شهریورماه کارشناسان


( ۱ )