بازدیدهای مرداد ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گلستان از ۳ موسسه آموزش عالی

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۴ کد : ۴۹۱۲۶ آرشیو اخبار استان گلستان
تعداد بازدید:۲۹
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان ، در مرداد ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۳ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

براساس این گزارش، این بازدیدها شامل، مرکز رشد دانشگاه گلستان ، مرکز پژوهشی مخاطرات طبیعی و امنیت غذایی دانش اندیش و پارک علم و فناوری استان گلستان بوده است.

کلید واژه ها: بازدیدهای مرداد ماهبازدید هیأت استانی گلستاندانش اندیشپارک علم و فناوریدانشگاه گلستان