پنجمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی بر دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

تعداد بازدید:۲۹۲
در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۸، با حضور اعضاء کارگروه، مدیران و نمایندگان دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات، دفتر حقوقی و دفتر آموزش عالی غیردولتی با موضوع تبادل نظر درباره مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی در این مؤسسات و رسیدگی به گزارش¬های هیات¬های ناتک، استان گیلان برگزار شد.
پنجمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی بر دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی