کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" در دانشگاه هنر تهران برگزار شد

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۵ کد : ۴۷۲۰۴ آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۸۰۷

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" با حضور گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، برای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه هنر در ۲۶ فروردین ماه ۹۸ برگزار شد.
شرکت کنندگان در این کارگاه، با فرآیند برنامه ریزی بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی، کسب مهارت در انجام ارزیابی درونی، نحوه تدوین معیار های مطلوب ارزیابی، نحوه شناسایی وضعیت موجود گروه بر اساس معیارهای تدوین شده و همچنین تدوین اهداف و سیاست‌های اجرایی بهبود کیفیت و در نهایت تدوین برنامه‌های عملیاتی بهبود کیفیت گروه آشنا شدند.
مرکز ناتک در راستای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی در برنامه ریزی بهبود کیفیت مؤسسات آموزش عالی، اقدام به برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی می‌نماید.

شایان ذکر است شیوه نامه اجرایی «درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی» در بخش انتشارات سایت مرکز ناتک برای علاقمندان قابل دسترسی است.

 

 

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی آشنایی ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت