معان مرکز ناتک: نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی بهبود کیفیت در گروه‮های آموزشی یکی از اهداف اساسی مرکز ناتک است‬‬‬‬‬

۰۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۴ کد : ۴۵۰۵۵ آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۳۶۵
معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف گفت: نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی بهبود کیفیت در گروه‮های آموزشی است، یکی از اهداف اساسی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت است.‬‬‬‬‬

دکتر محمد رضا نیستانی، معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، با اشاره به اینکه گسترش کمی آموزش عالی و افزایش شمار دانشجویان کشور موجب پائین آمدن سطح کیفیت در برخی از دانشگاهها شده است، گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، توجه به امر کیفیت گروه های آموزشی است که برای تحقق این امر، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از سال ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های کشور نموده است.

وی، با بیان اینکه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری با توجه به رسالت و ماموریت خودش در آئین نامه جدید، یکی از راهبردهای اساسی خود را نهادینه کردن ارزیابی درونی در واحدهای دانشگاهی به عنوان یکی از فرآیند های اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در دانشگاهها قرار داده است، تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این کارگاه ها، نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی بهبود کیفیت در سطح دانشگاه ها است. بر این باور هستیم که تا زمانی که کیفیت به عنوان یک مطالبه عمومی در گروه های آموزشی مطرح نشود، ارتقاء کیفیت در نظام آموزش عالی و در سطح دانشگاه ها امکان پذیر نیست.

معاون مرکز ناتک، دانشگاههای بوشهر- ارومیه – بجنورد – کوثر – شهید مدنی آذربایجان – اصفهان – صنعتی ارومیه – سبزوار – کردستان – صنعتی اراک – ایلام – الزهرا (س) - گیلان – محقق اردبیلی – شیراز – حضرت معصومه (س) و بیرجند را از جمله دانشگاه هایی اعلام کرد که کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت در آنها برگزار شده است.

نیستانی گفت: برگزاری کارگاه آموزشی فقط در دانشگاه هایی انجام می شود که مسئولان دانشگاه، برنامه محوری و کیفیت گرایی را در اولویت کاری گروه های آموزشی قرار داده باشند. از این رو، معمولاً در برگزاری این کارگاه ها، مسئولان دانشگاه از جمله رئیس و معاونان مشارکت فعالانه ای دارند. مدیران مراکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها نیز نقش به سزائی در عملیاتی شدن برنامه دارند.

معاون مرکز ناتک با تاکید بر اینکه معمولاً دانشگاه های کیفیت گرا می دانند که مأموریت و اهداف دانشگاه بدون برنامه محوری گروه های آموزشی، امری دشوار خواهد بود، بیان داشت: برای نمونه برقراری ارتباط دانشگاه با جامعه، افزایش مهارتهای اشتغال زایی دانشجویان، مأموریت گرایی اعضای هیأت علمی و گروه ها، بهبود کیفیت فرایند تدریس و یاددهی – یادگیری، شکل گیری اخلاق حرفه ای و گسترش مرزهای دانش فقط زمانی در دانشگاه امکان پذیر خواهد بود که گروه های آموزشی به تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مبادرت نمایند.

وی ادامه داد: تجربه دو ساله ما در برگزاری کارگاه ها برای بیش از پانزده درصد از گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور نشان می دهد که نهادینه کردن فرهنگ ارزیابی و تضمین کیفیت در گروه های آموزشی، فقط از طریق شکل گیری فرهنگ گفت و گو میسر است. در واقع، ما در برگزاری کارگاه های آموزشی تلاش می کنیم آغازگر خوبی برای این گفت و گو باشیم و انتظار داریم که مسئولان دانشگاه ها به تداوم این دیالوگ یاری رسانند. در حال حاضر خوشبختانه در برخی از دانشگاه ها این امر یک مطالبه عمومی شده است.

معاون مرکز ناتک وزارت عتف گفت: در گذشته، کارگاه هایی در دانشگاه ها برگزار شد ولی به این امر بیشتر به عنوان یک خواست بیرونی دنبال شد که نتیجه ملموسی در بر نداشت در حالیکه امروز ما فقط برای دانشگاه هایی کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت را برگزار می کنیم که برنامه ریزی بهبود کیفیت در گروه های آموزشی آنها، یک مطالبه دانشگاهی است و رؤسای این دانشگاه ها به هنگام گماردن مدیر گروه آموزشی، معمولاً برنامه سالانه و دو سالانه از مدیران مطالبه می کنند. در واقع، نظارت مسئولان دانشگاه بر مدیران گروه ها، بر مبنای برنامه اعلامی آنها انجام می پذیرد.

نیستانی تاکید کرد: ما همواره به مدیران دانشگاه ها عرض کرده ایم که مرکز ناتک، ضمن انجام یک کار حرفه ای، می کوشد به شکل گیری فرهنگ برنامه محوری در دانشگاه ها یاری برساند. زیرا دانشگاه ها به خوبی می دانند که اگر برنامه ریزی بهبود کیفیت را در گروه های آموزشی نهادنیه نکنند، در درازمدت نمی توانند در دنیای پُر از تحول و دگرگونی دوام بیاورند و به مسائل و مشکلات روزافزون خود پاسخ بدهند.


( ۱ )