اطلاعیه طرح سربازی

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰ کد : ۴۵۰۲۶ آرشیو اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۵۱
قابل توجه کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی متقاضی استفاده از قانون نحوه تأمین هیات علمی، (طرح سربازی)
اطلاعیه طرح سربازی

مقتضی است مقرر فرمائید با توجه به بند ۱ بخشنامه شماره ۲۶۰۸۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ این مرکز سریعاً نسبت به معرفی نماینده مورد تایید خود به صورت مکتوب وبا امضای بالاترین مقام مسئول دانشگاه اقدام نمایند.

کلید واژه ها: اطلاعیه طرح سربازی نحوه تأمین هیات علمی


( ۱ )