اطلاعیه طرح سربازی

۲۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۹ کد : ۴۴۸۰۰ آرشیو اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۱۷
مدارک متقاضیان هیات علمی طرح سربازی حداقل ۲ ماه قبل از سررسید تاریخ برگه اعزام به خدمت در سامانه Hes بارگذاری و به این مرکز ارسال شود.
اطلاعیه طرح سربازی

اطلاعیه طرح سربازی

قابل توجه متقاضیان استفاده از قانون نحوه تأمین هیات علمی، در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (طرح سربازی)

حسب اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، لازم است هر دو ماه یکبار فهرست اسامی متقاضیان واجد شرایط طرح سربازی به آن ستاد ارسال شود. خواهشمند است مقرر فرمایید مدارک متقاضیان هیات علمی طرح سربازی حداقل ۲ ماه قبل از سررسید تاریخ برگه اعزام به خدمت در سامانه Hes بارگذاری و به این مرکز ارسال شود.

ضمناً با توجه به مدت زمان اعلام شده در حال حاضر صرفاً تقاضاهای با تاریخ اعزام ۹۸/۲/۱ و بعد از آن در صورتیکه تا قبل از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۸ در سامانه Hes بارگزاری و برای اقدام بعدی به این مرکز ارسال شوند، قابل بررسی میباشند.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مهلت زمان فوق، لازم است متقاضیان راسا نسبت به تمدید دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت اقدام و از طریق سامانه Hes مجدداً مدارک به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی ارسال شود.


( ۶ )