بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی مازندران از ۳ موسسه آموزش عالی

۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴ کد : ۴۴۴۴۰ آرشیو اخبار استان مازندران
تعداد بازدید:۲۲۴
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مازندران ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۳ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

براساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۳ موسسه غیردولتی غیرانتفاعی بوده است.