بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۲۴ موسسه آموزش عالی

۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸ کد : ۴۴۴۳۶ آرشیو اخبار استان اردبیل
تعداد بازدید:۲۷۱
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۲۴ موسسه آموزش عالی

براساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۵ مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۸ واحد و مرکز دانشگاه پیام نور، ۱ موسسه غیردولتی غیرانتفاعی، ۷ واحد دانشگاه آزاد اسلامی و ۳ آموزشکده فنی و حرفه ای بوده است.

شایان ذکر است گروه های اعزامی هیات استانی اردبیل در آبان ماه نیز از ۵ موسسه آموزش عالی بازدید نموده اند.

کلید واژه ها: بازدید آذرماههیات نظارت استان اردبیل