کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای در اصفهان برگزار شد

۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۱ کد : ۴۴۴۳۴ آرشیو اخبار استان اصفهان
تعداد بازدید:۵۹۱
به همت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و با همکاری هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اصفهان و دانشگاه پیام نور استان اصفهان، کارگاه آموزشی ارزیابی کیفیت، ویژه دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای استان فارس در تاریخ ۶ و ۷ شهریورماه ۱۳۹۷ در اصفهان برگزار شد.
کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای در اصفهان برگزار شد

در ابتدای کارگاه که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر شرکت کننده شامل: اعضای کارگروه‌های تخصصی‌، روسا‌، معاونین، مدیران، اعضای هیات علمی وکارشناسان نظارت‌، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در سالن همایش دانشگاه پیام نور برگزار گردید، دکتر یوسفی، رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه‌هایی به‌منظور بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزش عالی تاکید کرد.

سپس دکتر شاوران، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اصفهان در خصوص «مبانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی و ارائه گزارش عملکرد نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اصفهان» و دکتر مهر‌علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در خصوص «ضرورت واکاوی گسست نظر و عمل در حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه» سخنرانی کردند.

درادامه، دبیران کارگروه‌های تخصصی وزارت عتف شامل: خانم دکتر لطفی، دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه فرهنگیان در خصوص شیوه «شناسایی مسائل راهبردی دانشگاه فرهنگیان و ارائه راهکارهای مناسب»، دکتر ورهرام، دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و پیام نور در خصوص «گام های انجام عملی ارزیابی جامع کیفیت در دانشگاه‌های دولتی» و دکتر صفری‌، معاون مرکز نظارت‌، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف در خصوص سامانه آ موزش عالی توضیحاتی را ارائه دادند.

کارگاه مزبور با نشست هم اندیشی و برگزاری جلسات کارگروه‌های تخصصی دانشگاه پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای در سه سالن جداگانه ویژه اعضای کارگروه تخصصی‌، روسا‌، معاونین‌، مدیران‌، اعضای هیات علمی وکارشناسان نظارت‌، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های مذکور در دو جلسه صبح و عصر ادامه یافت.

در هریک از نشست‌های هم اندیشی و جلسات کارگروهای تخصصی، شرکت کنندگان ضمن هم اندیشی به انجام فعالیت گروهی پرداخته و مشکلات زیر نظام های خود را مطرح کردند که توسط مسئولین زیر نظام مربوطه مورد بررسی و پاسخ قرار گرفت.

در روز دوم این کارگاه، کارشناسان شرکت کننده در کارگاه با تشکیل ۵ تیم ۱۲ نفره از دانشگاه های پیام نور، پردیس خواهران و برادران فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای بازدید نموده و با تکنیک های جدید در فرایند نظارت و ارزیابی به صورت عملی آشنا شدند.

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابیهیات نظارت اصفهان


( ۱ )