کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد

۱۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۰ کد : ۴۳۴۸۳ آرشیو اخبار استان خراسان جنوبی
تعداد بازدید:۶۲۲
کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد.
کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه  های بهبود کیفیت در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد

در این کارگاه که در روز هشتم آذر ماه جاری به همت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد، مدرسان کارگاه، اهداف و ضرورت برگزاری کارگاه و نحوه اجرای آن را تشریح نمودند.

سپس شرکت‌کنندگان در دو کارگاه مجزا، برنامه‌ریزی مربوط به گروه‌های آموزشی خود را در قالب تکمیل کاربرگ‌های مربوطه به صورت تیمی انجام دادند.

در جلسه پایانی، نمایندگان هر دو کارگاه در حضور هیات رئیسه دانشگاه، به جمع‌بندی نتایج و پیشنهادات ارائه شده پرداختند.

کلید واژه ها: کارگاه ارزیابی درونیدانشگاه صنعتی بیرجند