بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کرمانشاه از ۵ موسسه آموزش عالی

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۳ کد : ۳۷۴۱۲ آرشیو اخبار اخبار برگزیده استان کرمانشاه
تعداد بازدید:۹۹
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۵ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۱ دانشگاه دولتی، ۱ دانشگاه پیام نور ،۱ دانشگاه آزاد اسلامی و ۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده است.

کلید واژه ها: بازدید گروه های اعزامیهیأت استانی کرمانشاه