کارگاه " ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی " در دانشگاه گیلان برگزار شد

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۳ کد : ۳۷۳۸۹ آرشیو اخبار اخبار برگزیده استان گیلان
تعداد بازدید:۱۷۳
کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" در دانشگاه گیلان برگزار شد.

به همت مدیر یت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان، کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی" با حضور گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، برای مدیران گروه‌های آموزشی آن دانشگاه برگزار شد.
شرکت کنندگان در این کارگاه، با فرآیند برنامه ریزی بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی، کسب مهارت در انجام ارزیابی درونی، نحوه تدوین معیار مطلوب ارزیابی، نحوه شناسایی وضعیت موجود گروه بر اساس معیارهای تدوین شده و همچنین تدوین اهداف و سیاست‌های اجرایی بهبود کیفیت و در نهایت تدوین برنامه‌های عملیاتی بهبود کیفیت گروه آشنا شدند.
شایان ذکر است مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در راستای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی در برنامه ریزی بهبود کیفیت مؤسسات آموزش عالی، اقدام به برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی می‌نماید.

کلید واژه ها: کارگاهدانشگاه گیلانارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی