بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۲۵ موسسه آموزش عالی

تعداد بازدید:۸۲
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سیستان و بلوچستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۵ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۱ دانشگاه دولتی ،۱۲ واحد و مرکز علمی کاربردی، ۹ واحد دانشگاه پیام نور و ۲ موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و ۱ دانشگاه فنی و حرفه ای بوده است.

کلید واژه ها: بازدیدهای دی ماههیأت استانی سیستان و بلوچستان