نخستین جلسه کمیسیون تخصصی پژوهش و فناوری برگزار شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۳۲ کد : ۳۷۲۸۸ آرشیو اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۲۷۰
نخستین جلسه کمیسیون تخصصی پژوهش و فناوری در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با حضور رئیس مرکز و رئیس و اعضای کمیسون برگزار شد.
نخستین جلسه کمیسیون تخصصی پژوهش و فناوری برگزار شد

در این جلسه که به منظور تعیین اولویت برنامه های کمیسیون تخصصی پژوهش و فناوری برگزار شد، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، ضمن تبیین و تشریح نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، در خصوص اهمیت حوزه پژوهش و فناوری در این نظام نیز مواردی را بیان نمود.
در ادامه این جلسه، حاضران نظرات و دیدگاه های خود درخصوص اولویت های فعالیت های کمیسیون را مطرح نمودند.
شایان ذکر است بر اساس آئین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، کمیسیون های تخصصی، متولی بررسی، مشاوره، تحقیق و تدوین برنامه های راهبردی و سیاست های اجرایی برای دبیرخانه و شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت هستند.

کلید واژه ها: نخستین جلسهکمیسیون تخصصی پژوهش و فناوری