بازدید گروه اعزامی مرکز نظارت از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۳ کد : ۳۷۲۸۶ آرشیو اخبار اخبار برگزیده استان فارس
تعداد بازدید:۲۴۰
گروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بازدید کرد.
بازدید گروه اعزامی مرکز نظارت از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

گروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، در روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه جاری با همکاری هیات استانی فارس، از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بازدید کردند.
در این بازدید، ضمن برگزاری جلسات مختلف با هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارکنان و بازدید از بخش های مختلف این دو مرکز، میزان موفقیت آنها در راستای حرکت در مسیر تحقق ماموریت ها و انجام وظایف محوله، مورد بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است در این بازدیدها که بر اساس مصوبات کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری مرکز نظارت صورت گرفت، رئیس و سه نفر از اعضای کارگروه حضور داشتند.

کلید واژه ها: بازدید گروه اعزامیمرکز نظارت از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)