بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۱۶ موسسه آموزش عالی

تعداد بازدید:۵۶۲
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سیستان و بلوچستان ، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۱۳ واحد و مرکز علمی کاربردی، ۲ آموزشکده فنی حرفه ای بوده است.

شایان ذکر است گروه های اعزامی هیات استانی سیتان وبلوچستان درمهر ماه نیز از ۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید نموده اند.

کلید واژه ها: بازدیدهای آبان ماه بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان


( ۱ )