بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کرمانشاه از ۴ موسسه آموزش عالی

۱۰ دی ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۲ کد : ۳۶۶۹۹ آرشیو اخبار اخبار برگزیده استان کرمانشاه
تعداد بازدید:۴۱۶
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه ، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل موسسه غیردولتی غیرانتفاعی شهید رضایی، موسسه غیرانتفاعی زاگرس، دانشگاه فرهنگیان صدوقی (خواهران)، دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی (برادران) بوده است.

کلید واژه ها: بازدیدهای آبان ماه بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کرمانشاه