بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۲۶ موسسه آموزش عالی

۰۳ دی ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۷ کد : ۳۶۵۴۹ آرشیو اخبار اخبار برگزیده استان خراسان رضوی
تعداد بازدید:۶۴۴
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل موسسه غیردولتی غیرانتفاعی حکمت رضوی، موسسه غیردولتی غیرانتفاعی اسرار ، مرکز علمی کاربردی  علوم و فنون  هوایی، آموزشکده فنی پسران تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی تایباد ،دانشگاه پیام نور تایباد، مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید رجایی ، مرکز علمی  کاربردی سرخس ،دانشگاه پیام نور سرخس ،دانشگاه آزاد اسلامی سرخس ،دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد ،دانشگاه جامع علمی کاربردی عالیس ،دانشگاه پیام نور چناران، مرکز علمی کاربردی چناران ،مرکز علمی کاربردی خبرنگاران، مرکز علمی کاربردی علوم و فنون هوایی بوده است.
شایان ذکر است گروه های اعزامی هیات استانی خراسان رضوی در مهرماه نیز از 11 موسسه آموزش عالی بازدید نموده اند.
ضمناً از آغاز سال تحصیلی جدید نیز، هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی سه جلسه برگزار نموده و درخصوص گزارش های واصله از گروه های بازدید کننده، تصمیماتی اخذ نموده است.

کلید واژه ها: بازدیدهای آبان ماه بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی


( ۱ )