بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۱۲موسسه آموزش عالی

۰۳ دی ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۵ کد : ۳۶۵۴۸ آرشیو اخبار اخبار برگزیده استان همدان
تعداد بازدید:۵۵۸
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان همدان، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، مرکز علمی کاربردی قوه قضاییه، موسسه غیر دولتی غیرانتفاعی گنج نامه، موسسه غیر دولتی غیرانتفاعی الوند، مرکز علمی کاربردی تعاون کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه دخترانه فاطمیه نهاوند، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نهاوند، موسسه غیر دولتی غیرانتفاعی امید نهاوند، دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند، آموزشکده فنی حرفه ای پسران نهاوند، مرکز علمی کاربردی نهاوند بوده است.
ضمناً از آغاز سال تحصیلی جدید نیز، هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان همدان سه جلسه برگزار نموده و درخصوص گزارش های واصله از گروه های بازدید کننده، تصمیماتی اخذ نموده است.

کلید واژه ها: بازدیدهای آبان ماه ازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان