بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی چهار محال و بختیاری از ۷ موسسه آموزش عالی

تعداد بازدید:۵۸۷
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهار محال و بختیاری، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۷ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۲ آموزشکده فنی و حرفه ای، ۲ واحد و مرکز دانشگاه پیام نور، ۲ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی و یک مرکز علمی کاربردی بوده است.
شایان ذکر است گروه های اعزامی این هیات استانی در مهر ماه نیز از یک مرکز دانشگاه پیام نور و یک مرکز علمی کاربردی نیز بازدید داشته اند.

کلید واژه ها: بازدیدهای آبان ماه بازدید هیأت استانی چهار محال و بختیاری