کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه بجنورد

۳۰ مهر ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۷ کد : ۳۴۹۱۸ آرشیو اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۷۱۸
کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ویژه کارشناسان بازدید کننده از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشگاه و دکترمحمدرضا نیستانی، مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  در دانشگاه بجنورد

در ابتدای این نشست، دکتراحمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد و رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان، در خصوص نقش و اهمیت نظارت و ارزیابی در ارتقاء کیفیت آموزش عالی استان، مطالبی را بیان کرد.
در ادامه، دکترهادی عباسی، دبیر هیات نظارت استانی به ساختار و وظایف هیات استانی و جایگاه آن در آموزش عالی پرداخت.
دکترمحمدرضا نیستانی، مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیز به فلسفه بازدید و نقش آن در شناسایی انحراف زیرنظام های آموزش عالی از ماموریت خود و ضرورت تحلیل راهبردی و عملیاتی در بازدید اشاره کرد.
در ادامه، دکتر محمدرضا قربانی، عضو هیات نظارت استانی، در خصوص معنا و مفهوم نظارت و روش ها و فنون بازدید از مراکز آموزش عالی، نکاتی را بیان نمود.
در پابان جلسه و در قالب کار گروهی، فرم ها و شاخص های نظارت و ارزیابی آموزش عالی در سه حوزه آموزشی، اداری و دانشجویی فرهنگی توسط کارشناسان بررسی و پیشنهادهای اصلاحی در مورد آنها مطرح شد.

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی آشنایی ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی دانشگاه بجنورد


( ۱ )