بازدید هیأت استانی گیلان از ۳۱ مؤسسه آموزش عالی

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۲:۳۷ کد خبر : ۳۳۸۳۸ آرشیو اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۴۳
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان، از ابتدای سال جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۳۱ مؤسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری استان بازدید کرده اند.

‌‌‌‌‌‌ بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل یک دانشگاه دولتی، یک مرکز و واحد دانشگاه پیام نور، ۱۰ واحد و مرکز علمی کاربردی، ۸ مؤسسه غیر دولتی - غیر انتفاعی، ۸ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی و ۳ مؤسسه آموزش عالی آزاد بوده است.

ضمناً این بازدیدها در قالب بازدیدهای ادواری ۱۹ مورد و بازدید موردی جهت بررسی وضعیت فعالیت ۱۲ مورد، بوده است.

شایان ذکر است در حال حاضر تعداد ۹۵ موسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در این استان در حال فعالیت می باشند.