کلیات طرح « الگوی شایستگی حرفه ای مدیران، دبیران و کارشناسان حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» در دویست و دهمین جلسه کمیته هماهنگی بررسی شد

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۱ کد خبر : ۳۳۷۷۴ آرشیو اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۲۸
کلیات طرح « الگوی شایستگی حرفه ای مدیران، دبیران و کارشناسان حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» در دویست و دهمین جلسه کمیته هماهنگی نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مطرح و مورد بررسی اعضای هیأت علمی و کارشناسان مرکز قرار گرفت.
کلیات طرح « الگوی شایستگی حرفه ای مدیران، دبیران و کارشناسان حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» در دویست و دهمین جلسه کمیته هماهنگی بررسی شد

کلیات طرح «الگوی شایستگی حرفه ای مدیران، دبیران و کارشناسان حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» در دویست و دهمین جلسه کمیته هماهنگی نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مطرح و مورد بررسی اعضای هیأت علمی و کارشناسان مرکز قرار گرفت.

در این جلسه که در روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه جاری با حضور آقای هاشمی معاون مرکز، دکتر نیستانی، مدیر گروه نظارت مرکز و اعضای هیأت علمی و کارشناسان مرکز برگزار شد، آقای دکتر رشنوادی در خصوص این طرح گفت: در نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت بعنوان نظامی «انسان محور» که همه تلاش و تقلّایش معطوف به توسعه کیفی فرایندها، ساختارها وآحاد افراد سیستم در راستای ارتقای کیفی عملکردهای سیستم است، برخورداری از سرمایه انسانی با صلاحیت، دلبسته و معتقد به معیارهای تعالی بخش این نظام به درستی خود بسترساز استقرار یک نظام پویا، پیآمد محور و ارزش مدار در این عرصه پر مسئولیت خواهد بود.

وی افزود: بر همین مبنا در این طرح تلاش شده است در نگرشی رهپویانه برخی از مشخصه های قابل اعتناء همکاران مدیر، دبیر و کارشناس فعال در این عرصه را در قالب الگویی دست یافتنی برای اجماع پیرامون آن به مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت ارائه گردد تا انشا الله در صورت موافقت کارگروه تخصصی به منصه اجرا و عمل در آید و بدین طریق هیأت های استانی بتوانند در زمینه انتخاب همکاران خود با دید جامع تری نسبت به دعوت از آنان برای همکاری اقدام نمایند.

عضو هیأ علمی مرکز، در ادامه با اشاره اینکه در این طرح، کسب اجماع در خصوص الگوی شایستگی با رویکرد شایسته گزینی همکاران حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی پیش بینی شده است، به تشریح اهداف جزیی هرسطح پرداخت.

دکتر رشنوادی در ادامه توضیح طرح پیشنهادی خود، در سه حوزه توانایی های شخصی، توانایی های ارتباطی گروهی و میان فردی و مهارت های سازمانی برای اشخاصی که قرار است در جایگاه مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت انجام وظیفه نمایند، مشخصه هایی را بیان کرد.

وی در ادامه ضمن بیان برخی توانایی های خاص مورد نیاز دبیران استانی از جمله نکته سنج بودن و برخواردار از مهارت گزارش نویسی، برخوردار از قدرت بیان، قابلیت مفاهمه و آشنا با آیین نگارش جهت تدوین دستور جلسات، دارای تحصیلات و تخصص در زمینه علوم انسانی بویژه گرایش های مرتبط با دانش مدیریت، برخی توانایی های خاص مورد نیازکارشناسان این حوزه از جمله برخودار از حسن اخلاق، با حوصله و دارای روحیه مدارا و دگرپذیری، منظم، دقیق و تیزبین به گونه ای که در اولین برخورد کارشناس بودن آنان به ذهن متبادر شودترجیحا افراد جنرالیست یعنی آنانیکه از همه حوزه ها بدلیل مطالعات بین رشته ای اطلاعاتی دارند، برخودار از خصلت های امانتداری، رازداری و دارای روحیه تشریک مساعی و عدم مچگیری، برشمرد.

در ادامه این جلسه، حاضران ضمن نقد و بررسی طرح پیشنهادی ارائه شده به تبادل نظر و گفتگو درباره این طرح پرداختند.

در پایان جلسه مقرر شد موضوع در جلسات بعدی شورای هماهنگی مطرح و تکمیل شود.