شرایط جدید خدمت مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی - طرح سربازی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

۲۰ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۷:۰۱ کد : ۲۲۸۶۱

شرایط جدید خدمت مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی - طرح سربازی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای اجرا و اعمال در خصوص مشمولین سال 1391 که در تاریخ 1/4/1392 به آموزش نظامی اعزام خواهند شد.

 برای دریافت فایل بخشنامه فوق الاشاره  بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.


( ۵۰ )