بخشنامه نحوه صدور کارت پایان خدمت اعضای هیات علمی مشمول طرح سربازی

۲۰ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۷:۰۱ کد : ۱۹۴۱۱
 

 

سلام علیکم
احتراما با توجه به تغییرات صورت گرفته در خصوص نحوه صدور کارت پایان خدمت اعضاء هیات علمی طرح سربازی بدینوسیله اعلام میدارد صدور کارت پایان خدمت به صورت هوشمند بوده وپس از پایان دوره تعهد (3 یا 4 سال) و مکاتبه دستگاه محل خدمت مبنی بر اعلام پایان دوره ( برابر فرم پیوست) و تایید این دفتر امکان پذیر میباشد لذا ضمن بلا اقدام بودن کلیه مکاتباتی که تا کنون در خصوص صدور کارت صورت پذیرفته است ضروریست 3 ماه قبل از اتمام دوره مذکور نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه به این دفتر اقدام گردد.
شایان ذکر است کارتهای صادره توسط سازمان وظیفه عمومی از طریق پست به آدرس افراد ارسال میگردد.

 

ضمنا بخشنامه و فرم مربوطه از طریق سامانه ERP ارسال شده است.

 


( ۱۲ )