بخشنامه تبدیل وضعیت مرتبه مربیان آموزشیار و مربیان پژوهشیار به مرتبه مربی

۰۷ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۶:۲۳ کد : ۱۹۴۰۲
با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت با تبدیل وضعیت مربیان آموزشیار و پژوهشیار موضوع بخشنامه شماره 22534/2 مورخ 29/11/87 شرایط تبدیل وضعیت مرتبه اعضای هیات علمی مربی آموزشیار و مربی پژوهشیار که بعد از بخشنامه فوق الاشاره مجوز استخدام اخذ کرده اند اعلام شد.
 
برای دریافت بخشنامه فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

( ۶ )