اخبار

بخش اول :جلسه آموزشی آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد ۲۱-۰۹-۹۷

بخش اول :جلسه آموزشی آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد ۲۱-۰۹-۹۷

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران- سخنرانی جناب آقای دکتر زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی- سخنرانی جناب آقای دکتر مرادی پور معاون مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و دبیر کمیته مدیریت عملکرد

ادامه مطلب
نخستین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران برگزار شد
با حضور رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم؛

نخستین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران برگزار شد

به گزارش مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزرات علوم، نخستین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور دکتر زکائی رئیس مرکز ناتک وزارت علوم، دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، معاونان مرکز ناتک، دکتر حسینی معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران برگزار شد.

ادامه مطلب