پرسش‌های متداول


درخصوص بررسی و تأیید اطلاعات اعضای هیأت علمی موسسات و دانشگاه ها: 

به اطلاع کلیه همکاران واحدها (بخش استانی، سازمان مرکزی و هیأت نظارت استانی) می رساند، با مشاهده درخواست موسسات در کارتابل، ابتدا به بخش آموزش عالی مراجعه و اطلاعات موسسه را تأیید کرده، سپس درخواست را برای واحد بعدی ارسال نمایید. لذا، به هیچ عنوان ابتدا درخواست را ارجاع ندهید؛ چراکه دسترسی به اطلاعات موسسه از کنترل واحد شما خارج خواهد شد. 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۸

کلید واژه ها: طریق سامانه Hes بخش استانی سازمان مرکزی هیات نظارت استانی

 چنانچه دانشگاه محل خدمت بورسیه ،عدم نیاز  بدلیل عدم صلاحیت صادر نماید، از چه طریقی متقاضی می تواند درخواست رسیدگی مجدد نماید؟

استفاده بورسیه ها از تسهیلات رسیدگی مجدد از طریق اعمال مواد 20 و 21 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان و سایر مشمولین ماده 5 آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، بلامانع است.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

 اگر در یک زمان معین چند دانشگاه باهم اعلام نیاز بدهند تکلیف چیست؟

بورسیه مجاز به انتخاب یکی از دانشگاهها  برای انجام تعهدات می باشد. ولازم است طی نامه ای یکی از دانشگاهها را به عنوان محل خدمت برای صدور جایابی، به رئیس مرکز نظارت و ارزیابی اعلام کند.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

شرایط احتساب سنوات خدمت حق التدریسی به عنوان انجام تعهدات چیست؟

در صورتیکه فرد در زمان انتظار، با مرکز و دانشگاهها همکاری لازم را داشته باشد و سابقه ای دال بر استنکاف فرد از مراجعه به موسسه یا دانشگاه نباشد،  پس از صدور ابلاغ جایابی و انجام نیمی از تعهدات فرد، و با ارسال سوابق خدمت نیمه وقت و تایید دانشگاه مربوطه،  خدمت نیمه وقت در صورتیکه هر ترم حداقل 12 واحد درسی به صورت حضوری تدریس داشته باشند امکان احتساب  خدمت نیمه وقت به عنوان انجام بخشی از تعهدات پس از طرح در کمیته جایابی قابل بررسی است.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

مدت زمان انتظار برای جایابی در چه زمانی و با چه شرایطی لحاظ می گردد؟

در صورتیکه بورسیه  در زمان انتظار، با مرکز نظارت و ارزیابی و دانشگاهها  هنگام معرفی همکاری لازم را داشته باشد و سابقه ای دال بر استنکاف فرد از مراجعه به موسسه یا دانشگاه نباشد،  پس از صدور ابلاغ جایابی و انجام نیمی از تعهدات فرد،  احتساب  مدت زمان انتظار به عنوان انجام بخشی از تعهدات بورس، در صورت تأیید کمیته جایابی، امکان‌پذیر خواهد شد.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

درخواست تصویر مدرک تحصیلی امکان پذیر هست یا خیر؟

ارائه اصل یا تصویر مدرک تحصیلی قبل از اتمام تعهدات بورسیه امکان پذیر نمی‌باشد. در صورت نیاز با مکاتبه دانشگاه ، موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

پس از دریافت اعلام نیاز از یک دانشگاه اقدام بعدی چیست؟

لازم است دانشگاه همراه اعلام نیاز، صورتجلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه را نیز به مرکز نظارت و ارزیابی ارسال نموده باشد. سپس موضوع در کمیته جایابی بورسیه ها بررسی و در صورت تایید ابلاغ جایابی برای بورسیه صادر می شود.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

 اگر پس از معرفی به دانشگاههای مجری رشته  اعلام نیازی دریافت نشود چه باید کرد؟

- در صورتیکه متقاضی دارای حکم بورس باشد. با توجه به میزان تعهدات وی  در کمیته جایابی  نسبت به فرآیند لغو تعهد ، بررسی خواهد شد. معمولاً چنانچه  پس از گذشت دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل، مرکز نظارت موفق به جایابی ایشان نشود، در صورت درخواست متقاضی،‌ در کمیته مذکور با لغو تعهد موافقت می شود. که پس از موافقت وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری قابل اجرا می شود.

- در صورتیکه متقاضی بورس  تبدیل خارج  به داخل ( فاقد حکم بورس ) باشد و مرکز نظارت و ارزیابی موفق به جایابی ایشان نشود، با درخواست متقاضی،  عدم وصول اعلام نیاز و عدم امکان جایابی وی به سازمان امور دانشجویان اعلام می شود، تا نسبت به آزاد سازی مدرک تحصیلی ایشان اقدام نمایند.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

پس از دریافت عدم نیاز از دانشگاه محل خدمت تکلیف  بورسیه چیست؟

در صورتیکه اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج اعلام  عدم نیاز دانشگاه را دریافت نموده باشد، لازم است طی مکاتبه ای با ارسال نامه عدم نیاز دانشگاه و فرم مشخصات تکمیل شده دقیق و حکم بورس فرد بورسیه ، درخواست شروع جایابی را به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی اعلام کند. مرکز نظارت و ارزیابی بورسیه  را به موسسات و دانشگاههای مجری رشته معرفی کرده و به مدت  40 روز به دانشگاهها  برای اعلام نظر فرصت می دهد.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸

کلید واژه ها: عدم نیاز