راهنمای تأیید اطلاعات موسسه

تعداد دانلود :۵۸
۲۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۶
تعداد بازدید: ۱۶۱

آموزش نحوه ارسال و پیگیری درخواست تأیید اطلاعات اعضای هیئت علمی
دانلود فایل
1.009 MB
پیگیری درخواست های ارسالی توسط دانشگاه ها

هر کدام از کاربران که براساس سطح دسترسی امکان ارسال درخواست را دارند می توانند ازطریق این فایل راهنما، از نحوه پیگیری و وضعیت درخواست های ارسالی مطلع شوند:

  • ثبت خرابی یا پیشنهاد
  • درخواست تأیید یا عدم تأیید اطلاعات موسسه
  • درخواست های مربوط به طرح سربازی
  • درخواست های مربوط به تخصیص ردیف استخدامی
  • درخواست های مربوط به جایابی 
  • سایر درخواست ها
دانلود فایل
0.609 MB
نظر شما :