نتایج ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

تاریخ : ۰۴ آبان ۱۴۰۰

نتایج ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.