کتاب - نظریه انتخاب

۲۶ دی ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۶ ۱

کتاب نظریه انتخاب (Choice Theory) یکی از مهمترین کتاب های ویلیام گلاسر است که از نخستین انتشار آن در سال ۱۹۹۸ تا کنون، هم‌چنان مورد توجه علاقه‌مندان به روانشناسی و بهبود کیفیت زندگی فردی قرار گرفته است.

 

نظریه انتخاب در ۳ بخش و ۱۳ فصل نوشته شده است:

بخش اول -  نظریه

فصل 1 : ما به یک روانشناسی جدید نیاز داریم

فصل 2: نیازهای اساسی و احساسات

فصل 3: دنیای کیفی شما

فصل 4: رفتار کلی

فصل 5: جور بودن، شخصیت و قوت نیازها

فصل 6: تعارض و واقعیت درمانی

فصل 7: خلاقیت

بخش دوم - عمل

فصل 8: عشق و ازدواج

فصل 9: اعتماد و خانواده شما

فصل 10: آموزش، تعلیم و تربیت و مدارس کیفی

فصل 11: نظریه انتخاب در محیط کار

بخش سوم - کاربرد

فصل 12: اجتماع کیفی

فصل 13: تعریف مجدد آزادی شخصی