بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سمنان از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سمنان از ۶ موسسه آموزش عالی

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۴ آرشیو اخبار استان سمنان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سمنان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گلستان از ۱۲ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گلستان از ۱۲ موسسه آموزش عالی

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۶ آرشیو اخبار استان گلستان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
لزوم نهادینه‌سازی نظام شایسته‌گزینی در نهادهای علمی

لزوم نهادینه‌سازی نظام شایسته‌گزینی در نهادهای علمی

دکتر منصور غلامی، در یازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، بر لزوم نهادینه‌سازی نظام شایسته‌گزینی در نهادهای علمی تأکید کرد.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خوزستان از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خوزستان از ۶ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۵ آرشیو اخبار استان خوزستان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۱۳ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۱۳ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۱ آرشیو اخبار استان گیلان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۳ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان شمالی از ۷ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان شمالی از ۷ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۷ آرشیو اخبار استان خراسان شمالی
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان شمالی ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۷ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۴ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۴ موسسه آموزش عالی

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۹ آرشیو اخبار استان ایلام
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان ایلام ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
کارگاه آموزشی دو روزه دانش افزایی اعضای هیات علمی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه دانش افزایی اعضای هیات علمی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۶ آرشیو اخبار استان بوشهر
به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه خلیج فارس کارگاه آموزشی دو روزه، کارگاه دانش افزایی الزامات مذاکره و کارگاه دانش افزایی فن بیان و سخنوری در تاریخ ۱۰ و ۱۱ دیماه ۹۸ برگزار شد.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۵ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۵ موسسه آموزش عالی

۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۸ آرشیو اخبار استان اردبیل
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۵ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.