بازدید رئیس شبکه بین المللی کیفیت آسیا و اقیانوسیه (APQN) از مرکز ناتک

بازدید رئیس شبکه بین المللی کیفیت آسیا و اقیانوسیه (APQN) از مرکز ناتک

رئیس شبکه بین المللی کیفیت آسیا و اقیانوسیه (APQN) ضمن بازدید از مرکز ناتک، در جلسه مشترکی با رئیس و معاونان مرکز ناتک شرکت کرد.
رئیس مرکز ناتک : آیین نامه موسسه های اعتبار سنجی تدوین می شود

رئیس مرکز ناتک : آیین نامه موسسه های اعتبار سنجی تدوین می شود

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی اعلام کرد: تدوین آیین نامه موسسه های اعتبار سنجی در حال انجام است.
بازدیدهای فروردین ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی فارس از ۱۰ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای فروردین ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی فارس از ۱۰ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان فارس ، در فروردین ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۰ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
عملکرد هیات استانی ایلام  در سال ۹۶ اعلام شد

عملکرد هیات استانی ایلام در سال ۹۶ اعلام شد

عملکرد هیات استانی ایلام در خصوص تعداد بازدیدها، جلسات هیات استانی و کارگروه های تخصصی در سال ۹۶ اعلام شد.
عملکرد هیات استانی خراسان رضوی در سال ۹۶ اعلام شد

عملکرد هیات استانی خراسان رضوی در سال ۹۶ اعلام شد

عملکرد هیات استانی خراسان رضوی در خصوص تعداد بازدیدها، جلسات هیات استانی و کارگروه های تخصصی در سال ۹۶ اعلام شد.
بازدیدهای فروردین ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گلستان از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای فروردین ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گلستان از ۶ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان ، در فروردین ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

کارگاه آموزشی "ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه اردبیل برگزار شد.