سومین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی برگزار شد

سومین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی برگزار شد

سومین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی، نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با هدف تحلیل راهبردی زیر نظام دانشگاه فنی و حرفه ای و با حضور رئیس مرکز و اعضاء برگزار شد.
کارگاه «برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی» در دانشگاه سبزوار برگزار شد

کارگاه «برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی» در دانشگاه سبزوار برگزار شد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه حکیم سبزواری و با همکاری گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، کارگاه دو روزه برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی برگزار شد.
بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کهگیلویه و بویر احمد  از ۱۳ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کهگیلویه و بویر احمد از ۱۳ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کهگیلویه و بویر احمد، در شش ماهه نخست سال جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۳ موسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اصفهان از ۱۴ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اصفهان از ۱۴ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اصفهان، در مهر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کردستان از ۴ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کردستان از ۴ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کردستان، در مهر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۱۴ موسسه آموزش عالی بازدید می کنند

گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۱۴ موسسه آموزش عالی بازدید می کنند

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید خواهند کرد.
بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی مرکز نظارت از ۱۰ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای مهر ماه / بازدید گروه های اعزامی مرکز نظارت از ۱۰ موسسه آموزش عالی

گروه های اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در شهریور ماه جاری از ۱۰ موسسه آموزش عالی بازدید کردند.