برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تخصصی مدیران ناتک دانشگاه های دولتی

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تخصصی مدیران ناتک دانشگاه های دولتی

نخستین کارگاه آموزشی تخصصی مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی مناطق ۷ و ۱۰ در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در حال برگزاری است.
بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کردستان از ۱۴ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کردستان از ۱۴ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کردستان ، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه  های بهبود کیفیت در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد.
نخستین کارگاه توانمندسازی اعضای هیأت استانی یزد برگزار شد

نخستین کارگاه توانمندسازی اعضای هیأت استانی یزد برگزار شد

نخستین کارگاه توانمندسازی همکاران دبیرخانه، اعضای هیأت استانی و اعضای گروه های بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.
اطلاعیه/ برگزاری دوره مجازی آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد(تسما) در سطح کاربردی

اطلاعیه/ برگزاری دوره مجازی آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد(تسما) در سطح کاربردی

روسای محترم کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌‌عالی دولتی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۲۰ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۲۰ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان ، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۰ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۹ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۹ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد ، در آبان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۹ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.