بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۵ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۵ موسسه آموزش عالی

۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۸ آرشیو اخبار استان اردبیل
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۵ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی برگزار شد

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی برگزار شد

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی با حضور دکتر زکایی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی برگزار شد
بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۱۱ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۱۱ موسسه آموزش عالی

۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۳ آرشیو اخبار استان همدان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان همدان ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۱ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۱۰ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۱۰ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۰ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
دهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

دهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

وزیر علوم: ادامه فعالیت پردیس های دانشگاهی منوط به ارزیابی عملکرد آنهاست
کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی

کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی

۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ آرشیو اخبار استان اصفهان
کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان اصفهان با حضور بیش از ۶۰ تن از مسئولان و کارشناسان زیر نظام های آموزش عالی استان روز پنجشنبه ۵ دی ۹۸ در محل دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی برگزار شد.
بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کردستان از ۷ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کردستان از ۷ موسسه آموزش عالی

۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۶ آرشیو اخبار استان کردستان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کردستان ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۷ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۲۰ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۲۰ موسسه آموزش عالی

۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۲ آرشیو اخبار استان گیلان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۰ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۱ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۱ موسسه آموزش عالی

۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۷ آرشیو اخبار استان اردبیل
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۲۱ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۲۱ موسسه آموزش عالی

۱۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۲ آرشیو اخبار استان یزد
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۱ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.