بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خوزستان از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خوزستان از ۶ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۵ آرشیو اخبار استان خوزستان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۱۳ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۱۳ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۱ آرشیو اخبار استان گیلان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۳ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان شمالی از ۷ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان شمالی از ۷ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۷ آرشیو اخبار استان خراسان شمالی
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان شمالی ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۷ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۴ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۴ موسسه آموزش عالی

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۹ آرشیو اخبار استان ایلام
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان ایلام ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۵ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی اردبیل از ۵ موسسه آموزش عالی

۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۸ آرشیو اخبار استان اردبیل
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۵ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی برگزار شد

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی برگزار شد

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی با حضور دکتر زکایی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی برگزار شد
بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۱۱ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای آذر ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۱۱ موسسه آموزش عالی

۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۳ آرشیو اخبار استان همدان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان همدان ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۱ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۱۰ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سیستان و بلوچستان از ۱۰ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۰ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
دهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

دهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

وزیر علوم: ادامه فعالیت پردیس های دانشگاهی منوط به ارزیابی عملکرد آنهاست
کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی

کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی

۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ آرشیو اخبار استان اصفهان
کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان اصفهان با حضور بیش از ۶۰ تن از مسئولان و کارشناسان زیر نظام های آموزش عالی استان روز پنجشنبه ۵ دی ۹۸ در محل دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی برگزار شد.