شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملی و سطح دستگاهی،ابلاغ شد.

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملی و سطح دستگاهی،ابلاغ شد.

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سطح دستگاهی نیز شامل ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طی  نامۀ شمارۀ ۵۲۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به این وزارت ابلاغ شد.
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملّی ابلاغ شد.

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملّی ابلاغ شد.

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سطح ملّی طی نامه شماره ۵۱۰ ۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ از سازمان اداری و استخدامی کشور به  وزارت عتف ابلاغ شد.
جلسۀ ارزیابی عملکرد سه پارک فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در مرکز نظارت و ارزیابی برگزار شد.

جلسۀ ارزیابی عملکرد سه پارک فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در مرکز نظارت و ارزیابی برگزار شد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۳ ارزیابی عملکرد
نشست ارزیابی پارک های فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ با حضور صاحبنظران و خبرگان حوزۀ فناوری و دبیران هیئت های نظارتی استان های مذکور برگزار شد.
سومین کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی برگزار شد.

سومین کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی برگزار شد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۶ کارگروه نظارت و ارزیابی
نشست کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ با حضور نمایندگان دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی، خبرگان حوزۀ پژوهشی و دبیر هیئت استان تهران در مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.
گزارش ارزیابی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران ارائه شد.

گزارش ارزیابی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران ارائه شد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۰ گزارش ارزیابی
نتایج گزارش ارزیابی کارکردی و عملکردی پژوهشگاه در سه سال متوالی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸) طی نشستی در پژوهشگاه با حضور نمایندگان مرکز و مدیران و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ارائه شد.
نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشد

نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشد

رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشند.