اولین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ایلام در سال ۹۹

اولین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ایلام در سال ۹۹

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۹ آرشیو اخبار استان ایلام
با موضوع هم اندیشی در خصوص کیفیت استقرار آموزش مجازی در زیر نظام های آموزش عالی استان ، به صورت آنلاین (برخط) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ با مراکز آموزش عالی استان برگزار گردید.
اولین نشست مشترک دبیرخانه هیأت نظارت با اعضای اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان اصفهان  در سال ۹۹ برگزار شد

اولین نشست مشترک دبیرخانه هیأت نظارت با اعضای اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان اصفهان در سال ۹۹ برگزار شد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۲ آرشیو اخبار استان اصفهان
اولین نشست مشترک دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با اعضای اتحادیه دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی در سال ۹۹ درتاریخ ۳۰ فروردین ماه در محل این دبیرخانه برگزار شد.
دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی  و  واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی و واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به اطلاع می رساند در اجرای بند۴ بخشنامه شماره ۷۴۹۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه های اجرایی
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۵ آرشیو اخبار استان اصفهان
دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻟﺒﯽ، رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن : ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۹۸ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
بازدیدهای دی  و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۲۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۲۶ موسسه آموزش عالی

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۳ آرشیو اخبار استان همدان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان همدان ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی  و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۶ موسسه آموزش عالی

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۰ آرشیو اخبار استان یزد
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۱۲ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۱۲ موسسه آموزش عالی

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۰ آرشیو اخبار استان خراسان رضوی
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۶ موسسه آموزش عالی

۰۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۹ آرشیو اخبار استان ایلام
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان ایلام ، در بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سمنان از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سمنان از ۶ موسسه آموزش عالی

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۴ آرشیو اخبار استان سمنان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سمنان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.