آرشیو اطلاعیه ها-فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی

آرشیو اطلاعیه ها-فعالیت های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با لغو مجوز ۲ مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی موافقت کرد
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۵ آرشیو اخبار استان اصفهان
دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻟﺒﯽ، رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن : ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۹۸ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
بازدیدهای دی  و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۲۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی همدان از ۲۶ موسسه آموزش عالی

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۳ آرشیو اخبار استان همدان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان همدان ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی  و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۶ موسسه آموزش عالی

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۰ آرشیو اخبار استان یزد
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۱۲ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۱۲ موسسه آموزش عالی

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۰ آرشیو اخبار استان خراسان رضوی
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی ایلام از ۶ موسسه آموزش عالی

۰۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۹ آرشیو اخبار استان ایلام
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان ایلام ، در بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سمنان از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی سمنان از ۶ موسسه آموزش عالی

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۴ آرشیو اخبار استان سمنان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سمنان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گلستان از ۱۲ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گلستان از ۱۲ موسسه آموزش عالی

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۶ آرشیو اخبار استان گلستان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
لزوم نهادینه‌سازی نظام شایسته‌گزینی در نهادهای علمی

لزوم نهادینه‌سازی نظام شایسته‌گزینی در نهادهای علمی

دکتر منصور غلامی، در یازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، بر لزوم نهادینه‌سازی نظام شایسته‌گزینی در نهادهای علمی تأکید کرد.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خوزستان از ۶ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خوزستان از ۶ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۵ آرشیو اخبار استان خوزستان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۶ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۱۳ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۱۳ موسسه آموزش عالی

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۱ آرشیو اخبار استان گیلان
بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۳ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.