بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی  خراسان رضوی از ۲۷ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۲۷ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۲۷ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
کارگاه آموزشی دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد برگزار شد

کارگاه آموزشی دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد برگزار شد

کارگاه آموزشی دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار شد
بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کرمانشاه از ۵ موسسه آموزش عالی

بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی کرمانشاه از ۵ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه ، در آذر ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۵ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی  فارس از ۵ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای دی ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی فارس از ۵ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان فارس ، در دی ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۵ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
در ششمین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی، تحلیل مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ارائه شد

در ششمین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی، تحلیل مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ارائه شد

در ششمین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، تحلیل وضعیت زیر نظام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ارائه شد.
رئیس کمیسیون تخصصی فرهنگی : به دنبال رسیدن به یک الگوی ارزیابی و تضمین کیفیت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها هستیم

رئیس کمیسیون تخصصی فرهنگی : به دنبال رسیدن به یک الگوی ارزیابی و تضمین کیفیت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها هستیم

رئیس کمیسیون تخصصی فرهنگی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف در ششمین جلسه این کمیسیون، گفت: هدف از ارائه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در کمیسیون، نقد و بررسی آنها نیست بلکه رسیدن به یک الگوی جامع در زمینه ارزیابی و تضمین کیفیت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها است.
کارگاه " ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی " در دانشگاه گیلان برگزار شد

کارگاه " ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی " در دانشگاه گیلان برگزار شد

کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" در دانشگاه گیلان برگزار شد.