اطلاعیه / مهلت تکمیل اطلاعات در سامانه مدیریت عملکرد (تسما)

اطلاعیه / مهلت تکمیل اطلاعات در سامانه مدیریت عملکرد (تسما)

اطلاعیه مهم و فوری ، تمدید مهلت تکمیل اطلاعات در سامانه مدیریت عملکرد (تسما) تا تاریخ ۹۷/۲/۳
بازدیدهای اسفند ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی  گیلان از ۱۴ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای اسفند ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی گیلان از ۱۴ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان ، در اسفند ماه ۹۶، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ابلاغ شد

دستور العمل ارزیابی عملکرد هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ابلاغ شد

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از ابلاغ دستور العمل ارزیابی عملکرد هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خبر داد.
بازدیدهای اسفند ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی مرکزی از ۳۱ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای اسفند ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی مرکزی از ۳۱ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی ، در اسفند ماه ۹۶، گروه های اعزامی این هیأت از ۳۱ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
بازدیدهای اسفند ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی  یزد از ۷ موسسه آموزش عالی

بازدیدهای اسفند ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی یزد از ۷ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد ، در اسفند ماه سال ۹۶، گروه های اعزامی این هیأت از ۷ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.
یکصد و پنجمین جلسه هیأت استانی خراسان رضوی برگزار شد

یکصد و پنجمین جلسه هیأت استانی خراسان رضوی برگزار شد

یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
بازدیدهای اسفند ماه / ۴۲ مورد بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از موسسه های آموزش عالی

بازدیدهای اسفند ماه / ۴۲ مورد بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از موسسه های آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی ، در اسفند ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت، ۴۲ مورد بازدید از موسسه های آموزش عالی استان داشته اند.