نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارشناسان رسمی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی
معرفی نماینده تام الاختیار از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای هماهنگی امور مشمولین طرح سربازی
مصوبه اهداف ، وظایف و ترکیب هیاتهای مرکزی و اجرائی جذب هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
قابل توجه مشمولین متقاضی طرح خدمت سربازی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
شیوه نامه متقاضیان استفاده از طرح خدمت سربازی در قالب قانون نحوه تامین هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
دستورالعمل اجرایی مصوبه مورخ 12/06/83 هیات امنای منطقه 2 پژوهشی در خصوص اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
تبدیل وضعیت مربیان آموزشیار و پژوهشیار به مرتبه مربی
بخشنامه ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برای اعضای هیات علمی طرح سربازی در دانشگاههای خارج از کشور
بخشنامه رعایت تکریم ارباب رجوع در خصوص قانون نحوه تامین هیات علمی (طرح سربازی)
بخشنامه جدید نحوه صدور و اعطای کارت پایان خدمت مشمولین قانون طرح سربازی
بخشنامه جدید در خصوص نحوه استخدام عضو هیات علمی مربی (بخشنامه منع استخدام مربی)
آشنائی با قوانین و مقررات مربوط به اعضاء محترم هیئت علمی وظیفه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
آشنائی با قوانین و مقررات مربوط به اعضاء محترم هیئت علمی وظیفه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور