جلسه دویست و چهارم کمیته نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد خبر : ۵۲۱ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۲۶
دویست و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با حضور اعضای معاونت نظارت مرکز روز یکشنبه به ریاست دکتر زکایی برگزار گردید
جلسه دویست و چهارم کمیته نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

دویست و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با حضور اعضای معاونت نظارت مرکز روز یکشنبه به ریاست دکتر زکایی برگزار گردید در این جلسه اعضا ضمن اعلام نقاط نظرهای خود در مورد گزارشهای بازدیدی از دانشگاه های دولتی با دکتر زکایی و مهندس هاشمی در این حوزه به تبادل نظر پرداختند. 


۱ رای