ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور در دانشگاه یزد برکزار شد

ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور در دانشگاه یزد برکزار شد

دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در این نشست طی سخنانی گفت: این نشست دوروزه با موضوع الگوهای تحلیل نظارت و ارزیابی زیرنظام‌های آموزش عالی با همکاری هیئت‌های استانی در دانشگاه یزد برگزار شد.
مراسم تودیع معاون محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مراسم تودیع معاون محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مهندس محمود تقی خانی بعد از ۳۱ سال خدمت صادقانه در عرصه علمی کشور با بدرقه گرم همکاران مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از وزارت علوم خداحافظی کردند.
سومین دور نشست های تخصصی کارگروه های زیرنظام های نظارت و ارزیابی آموزش عالی برگزار شد

سومین دور نشست های تخصصی کارگروه های زیرنظام های نظارت و ارزیابی آموزش عالی برگزار شد

به منظور هم اندیشی و هم فکری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با هیات های استانی نظارت و ارزیابی کشور سومین دور نشست های تخصصی کارگروههای زیر نظام های آموزش عالی به صورت هم زمان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر استان های کشور به صورت ویدئو کنفرانس و حضوری برگزار شد.
هم اندیشی برای برگزاری ششمین نشست هیات های استانی در یزد

هم اندیشی برای برگزاری ششمین نشست هیات های استانی در یزد

اعضای مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی به منظور هم اندیشی برای برگزاری ششمین نشست هیات های استانی در یزد به تبادل نظر نشستند.
نشست کاری کارگروه های نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی

نشست کاری کارگروه های نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی

کارگروه های زیرنظام های آموزش عالی به صورت هم زمان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم و چند استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس به بحث نشستند.
جلسه دویست و چهارم کمیته نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

جلسه دویست و چهارم کمیته نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

دویست و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با حضور اعضای معاونت نظارت مرکز روز یکشنبه به ریاست دکتر زکایی برگزار گردید
پنجمین همایش

پنجمین همایش

پنجمین همایش هیات های استانی در دانشگاه شیراز برگزارشد